Abdest

uzimanje abdesta - dijeteSanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo.

Onoga ko sanja da uzima abdest, Uzvišeni Allah će štititi.

Ko upotpuni uzimanje abdesta: ako je bio u brigama riješit će ih se; ako je bio u strahu – nestat će ga; ako je bio bolestan ozdravit će; ako je bio dužan – riješit … Pročitajte ostatak

Adem a.s.

Simbolizira opraštanje grijeha onome ko ga je počinio. On, također, simbolizira roditelja, vladara, zadobijanje velikih položaja, hadž, susretanje sa prijateljima i mnoštvo potomstva.

Ko sanja Adema a.s. ako je počinio grijeh oprostit će mu se; ako mu govori – zadobit će znanje. Ko sanja da je postao Adem a.s., ako je sposoban za vladanje – postići će visok položaj, a … Pročitajte ostatak

Ahat

Ova vrsta dragog kamena simbolizira blagoslov, vjeru, potomstvo i mehanizam koji neutralizira siromaštvo. Ako neko sanja da na prstenu ima ugrađen ahat, dobit će neku blagodat koja će se povećavati.

Pročitajte ostatak

Ahmedija

ahmedijaSanjati ahmediju simbolizira ugled, snagu, vlast ili suprugu. Ko sanja da mu je ahmedija postala zlatna, izgubit će vlast, položaj, ugled, kapital ili ženu. Ako je neko na nekom položaju ili funkciji, a sanja da mu je ahmedija pala na vrat ili da mu je neko skinuo s glave – izgubit će položaj ili funkciju; a ukoliko je obični čovjek … Pročitajte ostatak

Aiša r.a.

Simbolizira dobro i berićet. Ako neka žena sanja Aišu r.a., suprugu Poslanika s.a.v.s. – postići će visok stepen, dobru reputaciju i blagonaklonost roditelja i supruga.

Pročitajte ostatak

Ajeti (iz Kur’ana)

Ako se sanjaju ajeti koji tretiraju Allahovu milost, a učač tih ajeta bude umrla osoba, to upućuje da je dotični rahmetlija u Allahovoj milosti, a ako se radi o ajetima koji tretiraju Allahovu kaznu, to upućuje na njegov nezavidan položaj kod Allaha. Ako živa osoba uči ajete u kojima se navodi neko upozorenje i opomena, upozorava se na nešto što … Pročitajte ostatak

Akika

Akika ili klanje kurbana za novorođenče simbolizira povećanje imana, prakticiranje sunneta, radosnu vijest o dolasku onoga ko je bio odsutan, ozdravljenje bolesnika ili oslobađanje iz zatvora. Ko sanja da kolje kao akiku ono što je šerijatom dozvoljeno – to upućuje na dobro poslovanje i u dunjalučkim i u vjerskim stvarima, a ko sanja da je na ime akike zaklao svinju … Pročitajte ostatak

Akrep

Sanjati akrepa simbolizira zabrinutost i varke. Progutati akrepa znači otkriti tajnu onom ko je neprijatelj; akrep u postelji – pokvarena ženska osoba; imati u utrobi više akrepa – znači neprijatelji među bliskim rođacima. Ako akrep gori u nekoj vatri, to znači smrt njegovog neprijatelja.

Pročitajte ostatak

Akšam namaz

Sanjati akšam simbolizira završetak i upotpunjavanje djela, rahatluk nakon umora, rastanak sa jednim od roditelja ili kraj nečega.

Ko sanja da klanja akšam-namaz, to znači da će odraditi neku svoju obavezu prema familiji.

Pročitajte ostatak

Alija B. Ebi Talib r.a. (ashab)

Ko sanja ovog ashaba, to mu simbolizira obdarenost znanjem, hrabrošću, zuhdom, umiranje na stepenu šehida i pomoć nad neprijateljem. Ako ovog ashaba sanja učen čovjek ili osoba koja teži nekom znanju ili spoznaji, bit će obdarena znanjem, dostojanstvom i snagom, a ako ga neko sanja u jednom mjestu, nastat će smutnja u tom mjestu.

Pročitajte ostatak

Alkohol

Alkohol u snovima simbolizira nezakonit imetak, mržnju, iskušenje, zlo i neprijateljstvo, a nekada ozdravljenje od neke bolesti.

Ko sanja da pije alkohol učinit će puno grijeha i steći će veliki kapital. Ko sanja da pije vino, a da mu to niko ne sprječava zadobit će neki nezakoniti imetak. Ko sanja da pije vino, a pri tom ga neko kritizira za … Pročitajte ostatak

Allah Uzvišeni

Sanjati Allaha dž.š. znači radosnu vijest na dunjaluku i lijep svršetak u vjeri, pod uvjetom da se sanja onako kako je On Sebe opisao u Kur’anu: da Mu niko ravan nije, da ničemu ne sliči, niti da Mu je bilo šta na ovom svijetu nalik.

Ako se, pak, sanja odpredmećen, da liči na bilo šta od ovoga svijeta i onoga … Pročitajte ostatak

Amber

Simbolizira imetak i korist od čovjeka visokog ranga; dragocjeno znanje ili bašču koja daje plodove. Ako je neko sanjao da je stavio amber na vatru, to upućuje da je uveo neku novotariju u vjeru, upropastio svoj imetak ili stavio nešto na mjesto koje mu ne odgovara.

Pročitajte ostatak

Arefat

Simbolizira hadž, džumu-namaz, dobru zaradu u biznisu, te ponovno viđenje voljene osobe.

Ko sanja da boravi na Arefatu na Dan Arefata to upućuje na njegov lijep odnos prema rodbini i njegovo ponovno susretanje sa osobom koju neizmjerno voli.

Pročitajte ostatak