; charset=UTF-8" /> Ždral | Značenje sna - Islamski Sanovnik

Ždral

Simbolizira siromašnu, slabu i nemoćnu osobu i čovjeka koji voli druženje i zajedništvo. Ako neko sanja ždrala, otići će na dalek put; a ako je na putu – vratit će se zdrav svojoj porodici. Ako sanja da ždralovi lete oko nekog mjesta, te godine će biti velike padavine i nepodnošljiva hladnoća. Ako neko sanja da je dobio ždrala, dobit će nagradu; a ako sanja da ga je uzjahao, osiromašit će.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.