Zastor

Simbolizira skrivanje stvari, prijatelja koji skriva tajne, brigu ili ženu. Zastor na kućnim vratima – briga od strane žena; na vratima radnje – briga sa izdržavanjem porodice; na vratima džamije – briga u vezi vjere; na kućnoj kapiji – briga oko dunjaluka. Pohabani zastor – briga koja će brzo iščeznuti; nov zastor – briga koja dolazi i koja će potrajati. Bijeli i zeleni zastor – lijep ishod; pocijepan, skinut, bačen ili nestali zastor – izbavljenje i spas od brige i straha, posebno ako su u pitanju nepoznati zastori.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.