Zamotavanje

Simbolizira organe ili predavanje zaboravu nečega što je bilo aktualno.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.