Zalutalost

Simbolizira nešto što nije dobro i neku vrstu njegovog zastranjivanja.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.