Žalost

Simbolizira radost, brigu o porodici, problem koji se mora rješavati, izostanak dobiti ili zastoj u kretanju.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.