Žalost

Simbolizira radost, brigu o porodici, problem koji se mora rješavati, izostanak dobiti ili zastoj u kretanju.