Zajam

Simbolizira pokajanje za griješnika, islam za nevjernika, a bogatstvo za siromaha. Ako neko sanja da ljudima daje zajam, želeći Allahovo zadovoljstvo, on troši novac na Allahovom putu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.