Zahvala (Allahu)

Simbolizira iščezavanje briga. Ko sanja da zahvaljuje Uzvišenom Allahu, bit će spašen od briga, zadobit će snagu i imetak, ostvarit će dobro i sevap, bit će monoteist. Ako bude nemusliman, primit će islam; ako bude licemjer – riješit će se tog ružnog svojstva; a ako bude musliman – zadobit će društvo časne osobe.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.