Zabrinutost

Simbolizira kajanje i traženje oprosta. Ko sanja da je zabrinut i uznemiren, to upućuje da se kaje za ono što je učinio od grijeha i traži da mu Milostivi Allah oprosti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.