Vino

Simbolizira nezakonit imetak, mržnju, iskušenje, zlo i neprijateljstvo, a nekada ozdravljenje od neke bolesti. Ko sanja da pije vino učinit će puno grijeha i steći će veliki kapital.

Ko sanja da pije vino, a pri tom ga neko kritizira za taj čin, taj ko ga je kritizirao će mu se suprotstaviti u govoru i raspravi.