Vinar

Vinar ili prodavač bilo koje vrste alkohola simbolizira osobu koja posjeduje haram-imetak, koji zarađuje na nedozvoljen način i koji druge navodi na zlo.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.