Ugalj

Simbolizira opasnog čovjeka, haram-imetak ili kapital dobijen od strane vlasti. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od nečega što je u bliskoj vezi sa ugljem. Beskorisni i neupotrebljivi ugalj simbolizira nešto lažno i beskorisno.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.