Udica

Simbolizira, kao i sav pribor za lov i ribolov, obmanu i zamku.