Učkur

Simbolizira ženu, a za ženu simbolizira brata, djevera, svekra ili amidžu. Za trudnu ženu učkur ili svitnjak simbolizira dobijanje kćerke.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.