Šehid

Ko sanja nekog šehida, kao da je živ, to simbolizira njegovo približavanje Uzvišenom Allahu ili on oživljava put i način života tog šehida.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.