Šećerna trska

Simbolizira opskrbu škrtog čovjeka. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok – njegovo imanje će imati obilan rod, ukoliko prilikom cijeđenja soka nije koristio vatru; a ako sanja da siše šećernu trsku – naći će se u nekoj situaciji u kojoj će puno govoriti, ali od njegovih riječi neće biti nikakve koristi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.