Sandale

Simboliziraju ženu, dijete, jahalicu i put. Hodanje u sandalama – put i putovanje; otkinut kaiš na sandali – odustajanje od puta; raspadanje sandala protiv njegove volje – sprječavanje od puta. Dobijanje sandala, ali nehodanje u njima – ženidba; hodanje u sandalama i spadanje jedne s nogu – rastanak sa bratom ili ortakom; popravljanje sandale – popravljanje nedostataka svoje žene. Ako neko drugi popravlja sandale, žena mu je pokvarena. Ako sanja da mu je neko ukrao sandale i obuo ih, taj ga vara sa nejgovom ženom.