Samoća

Simbolizira slobodnu ženu iz bogate porodice, stremljenje ka olakšicama, putovanja i uživanja.