Šafran

Simbolizira ugled i lijepo sjećanje, ako se ne vidi njegov trag, nego samo osjeća miris. Ako se vidi njegov trag na tijelu ili odjeći, onda simbolizira bolest za onoga ko ga sanja.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.