; charset=UTF-8" /> Odjeća | Značenje sna - Islamski Sanovnik

Odjeća

Odjeća od vune i pamuka simbolizira imetak; a od lana i kostrijeti manji imetak. Pohabanost i uprljanost odjeće – siromaštvo, brigu i iskravernost vjere; bijela odjeća – dunjalučka i vjerska ljepota; crvena: za ženu – dobra, za muškarca – nije; zelena – izvanredna vjera; crna – imetak i vlast, ako je nosi i na javi, a ako ne nosi onda nije dobar znak; žuta – bolest, dok odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. Oblačenje nove odjeće: za bogatog – još ljepši i udobniji život; za siromašnog – bogatstvo; a za dužnika – reguliranje dugova. Ko sanja da mu se odjeća razderala – poremetit će mu se vjera i smanjiti život. Ko sanja da je obukao žensku odjeću i da se poistovjetio sa ženama – zadesit će ga velika briga.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.