; charset=UTF-8" /> Obračun | Značenje sna - Islamski Sanovnik

Obračun

Ko bude sam sebi u snu svodio račun – to upućuje na njegovo pokajanje; ko bude lahko račun položio – imat će pobožnu, valjanu i pažljivu ženu, a ko bude imao težak obračun – pretrpjet će štetu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.