Njiva

Simbolizira ženu, tržnicu, dobar prinos, bojno polje, ovaj svijet, ibadet ili mjesto gdje se obavlja ibadet. Usjevi na njivi – ženinu djecu ili imetak. Obrađivanje ili oranje njive – intimni odnos sa ženom, a ako, nakon toga, plod iznikne – žena će mu zatrudnjeti, a ako takav san sanja neoženjen čovjek – oženit će se ili će se zanimati nekim poslom u kojem će imati uspjeha. Obavljanje žetve na tržnici – trgovac će imati dobru zaradu; žetva usjeva na njivama u vrijeme kada su oni sazreli – dobro i korist, a žetva kada su oni nezreli – usjevi će pretrpjeti neku štetu.