Mesar

Simbolizira Meleka smrti, ako je osoba koju sanja nepoznata, a ako je poznata, onda simbolizira osobu koja dijeli imetak sirotinji i nasljednicima. Neki tvrde da mesar simbolizira i poteškoće u svim slučajevima, izuzev u dva: u pitanju duga, jer simbolizira njegovo vraćanje i u pitanju okova i zatvora, jer simbolizira oslobađanje iz okova i puštanje iz zatvora. Ko sanja da je od mesara uzeo nož pogodit će ga bolest, ali će kasnije ozdraviti. Ko sanja da je zaklao svog oca, a ne primijeti krv on mu, u stvari, dobro čini, a ko sanja da je ubio mesara spasit će se od bolesti koju ima.