Mazga

Jahanje mazgde – odlazak na put; jahanje tuđe mazge – vara nekog čovjeka sa njegovom ženom; a jahanje mazge neopačke – nedozvoljena veza sa nekom ženom.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.