; charset=UTF-8" /> Makaze | Značenje sna - Islamski Sanovnik

Makaze

Simboliziraju djelitelja imetka, osobu koja izmiruje druge, nosioca vlasti koji dobro razlikuje istinu od neistine i djecu. Ko sanja da u rukama ima makaze morat će zbog nekog spora izići na sud; a ako mu je majka živa – rodit će mu brata; ako je neoženjen – oženit će se; i ako ima dijete – dobit će još jedno. Ako neko sanja da makazama šiša kosu ili reže vunu – sakupit će ogroman imetak.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.