Mak

Simbolizira prijatan imetak, za onoga ko sanja da ga jede ili posjeduje.