Majmun

Simbolizira spletkara, bolest, sihirbaza, Židova i čovjeka koji je počinio veliki grijeh. Borba s majmunom – bolest, ali će ozdraviti, ako je on pobijedio majmuna; a bolest, ali neće ozdraviti, ako je majmun pobijedio njega. Dobijanje majmuna na dar – pobjeda neprijatelja; konzumiranje majmunskog mesa – zapadanje u tešku brigu ili bolest; uloviti majmuna – dobiti neku korist od sihirbaza; a ko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog čovjeka – to znači da će Židov ili neki otpadnik počiniti blud sa ženom tog čovjeka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.