Majka

Simbolizira veći značaj od oca. Ako bolestan sanja da ga je majka rodila, umrijet će; a ako siromašan to sanja, obogatit će se.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.