Magarac

Simbolizira sreću i povećanje imetka. Veliki magarac – postizanje visokog ugleda; magarac koji dobro ide – dunjalučka dobit; lijep magarac – ljepota njegovog vlasnika; bijel – vjera i ugled njegovog vlasnika; mršav – siromaštvo njegovog vlasnika; debeo – mnoštvo imetka; crn – radost; imetak, čast i vlast; zelen – suzdržavanje njegovog vlasnika od harama i njegova dobra vjera; smrt magarca – smrt njegovog vlasnika ili nestanak njegovog imetka; a ako to sanja žena – onda će se njen muž razvesti od nje, ili će umrijeti, ili otputovati iz mjesta gdje živi sa njom.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.