Jasmin

Simbolizira dobro, zadovoljstvo i sreću, ali, katkad, brigu i žalost. Ko vidi ili nađe u snu jasmin – zadobit će dobro, zadovoljstvo i sreću, bit će otklonjene od njega brige; a ako je bio neoženjen – oženit će se; a ako sanja da su mu meleki spustili i skupljaju jasmin – nestat će učenjaka u dotičnom mjestu.