Impotencija

Ko sanja da je impotentan sačuvan je od grijeha i izbjegava dunjaluk, a ako sanja da mu je nestalo impotencije dobit će vlast i bit će respektiran. Ženidba ženom s kojom se ne može imati intimni odnos zbog impotencije – trgovina bez kapitala i budućnosti; impotencija zbog starosti – zapadanje u brigu koja će prerasti u sramotu; a san da ga je neki čovjek učinio impotentnim – taj čovjek će ga osramotiti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.