Imam

Ko sanja da ide sa imamom – on mu je muktedija, tj. pristaje za njim; ko raspravlja sa imamom lijepim riječima – udovoljit će nekoj svojoj potrebi; ko sanja da imam s njim govori – postići će visok položaj; ako to sanja trgovac – profitirat će u biznisu; onaj ko je u sporu – dobit će spor; ako je zatvorenik – bit će oslobođen, a ko sanja da se u hodu sudario sa imamom – on oponira imamu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.