Iftar

Iftar i post u snu simbolizira zavjet, ispravno vjerovanje, odagnavanje briga, ozdravljenje i vraćanje duga. Ko sanja da posti postići će ugled, primit će mu se pokajanje i rodit će mu se sin. Ko sanja da posti ramazanski post: ako je imao briga – nestat će mu; ako je bolestan – ozdravit će, ako je zalutao – spoznat će istinu; a ako je bio u dugu – vratit će ga. Ako je postio, pa se iftario, a u nečemu se, prije toga, dvoumio – stvar će mu biti kristalno jasna. Post dva mjeseca na ime kefareta – pokajanje za grijeh koji je počinio; napošćavanje dana ramazana koje je izostavio – oboljet će; dobrovoljan post – te godine se neće razboljeti; post čitave godine – klonio se neposlušnosti Uzvišenom Allahu; a ako sanja da namjerno jede i niječe ramazanski post to upućuje da ta osoba omalovažava islamske propise.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.