Ibrik

Ibrik u snu simbolizira pokajanje za griješnika, a muško dijete za trudnicu.