Hljeb

Sanjanje kruha, somuna ili lepinje ima više značenja. Hljeb, uglavnom, asocira na znanje, islam, Kur’an, sunnet, život i imetak. Jedan somun ili lepinja označava 40 godina života, a koliko fali od tog hljeba – onda treba oduzeti od tih godina života. Sanjanje hljeba označava i rodnost godine, blagoslov, nafaku i rješavanje problema i nagomilanih nedaća. Ko sanja bijeli kruh – to upućuje na lijepu nafaku i ugodan život; crni kruh – mukotrpan i težak život; ko sanja da drži hljeb od neprosijanog brašna – imat će dobar život i lijepu vjeru; ako je hljeb od ječma – živjet će oskudno i čuvat će se grijeha; a ako je hljeb suh – bit će mu oskudna životna sredstva. Ko, pak, sanja da mu je umrla osoba dala hljeb – dobit će od nekoga imetak ili opskrbu, odakle se i ne nada; ko sanja da mokri po hljebu – stupit će u intimni odnos sa osobom s kojom, po šerijati, ne može stupiti u brak.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.