Hijena

Simbolizira zlu, ružnu, glupu i staru ženu koja se bavi sihirom. Jahanje i posjedovanje hijene – dobijanje žene navedenih svojstava; konzumiranje njenog mesa – bit će opsihiren, a konzumiranje njenog mlijeka – obmanut će ga i prevariti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.