Hatib

Simbolizira čistoću, skrušenost, pokajanje od grijeha, plakanje zbog grijeha, visok položaj, dug životni vijek, upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla i radost, veselje i okupljanje na skupovima. Ako hatiba sanja neudata žena – udat će se; ako žena sanja da drži hutbu i upućuje savjete – postići će snagu; ako sanja da to čini identično hatibu za vrijeme džuma-namaza – doći će do rastave braka; ako neko sanja nemuslimana da drži hutbu – preći će na islam ili će ubrzo umrijeti; ako osoba na vlasti sanja da drži hutbu, ali je prekine i ne završi – izgubit će vlast i položaj na kojem je bila.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.