Hadž

San da je neko obavio hadž ili umru, znači da će imati dug i ispravan život. Ko sanja da je na vrijeme krenuo na hadž to upućuje da će obaviti hadž – ako nije obavio; zdravlje – za bolesnog; razduženje – za dužnika; sigurnost – za onoga koji se plaši; profit – za biznismena; ponovno postavljanje na položaj – onoga ko je smijenjen; uputu – za zalutalog; rješavanje briga – za zabrinute. Ukoliko, pak, sanja da je krenuo na hadž, ali ga na vrijeme ne uspije obaviti, onda to upućuje na suprotno: ako je na nekom položaju – bit će smijenjen; ako je zdrav – razboljet će se; ako je u biznisu – pretrpjet će neki gubitak; ako je na putu – neće stići na predviđenu destinaciju. Ko sanja da ide sam na hadž, dok ga drugi ispraćaju i vraćaju se od njega – to upućuje na njegovu skoru smrt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.