; charset=UTF-8" /> Gazela | Značenje sna - Islamski Sanovnik

Gazela

Simbolizira ljepoticu. Loviti gazelu – udvarati se i varati neku ženu da bi je oženio; kamenom gađati gazelu – rastaviti se od svoje supruge ili je udariti; uzeti gazelu i uvesti u kuću – oženiti sina, a ako je žena trudna – rodit će. San da je gazela skočila na njega – označava neposlušnost žene.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.