El-Mu’min

Ko sanja ovu suru dobit će visok položaj i na dunjaluku i na Ahiretu, i angažirat će se na činjenju dobrih djela.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.