Eho

Simbolizira čovjeka koji se pretvara pokazujući u toku dana skrušenost i pobožnost, a noću čini grijehe, krade i uznemirava ljude.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.