; charset=UTF-8" /> Džeparoš | Značenje sna - Islamski Sanovnik

Džeparoš

Simbolizira učenu osobu koja je sklona varanju i obmanjivanju. Ko sanja da mu džeparoš otima novac ili zlatnike iz džepa – to upućuje da će slušati učenog čovjeka sklonog varanju i obmani.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.