Deka

Složena ili smotana deka simbolizira putovanje, a razmotana imetak.