Def

Simbolizira iskušenje, brigu i tugu, a nekada ženidbu ili povratak odsutne osobe.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.