Slovo Z

Zijevanje

Simbolizira bolest, grijeh i ono s čim je šejtan zadovoljan, a može označavati i otkrivanje čovjekovog stanja ili bolest od koje snivač neće ozdraviti.

Zikr

Zikr ili zikrullah (spominjanje Allaha) simbolizira pobjedu. Ko sanja da puno Allaha zikr čini, pobijedit će neprijatelja; ko sanja da izgovara Subhanallah, riješit će se briga odakle se i ne nada. Ako sanja da je zaboravio proučiti Subhanallah, zauzet će ga brige ili će dopasti zatvora. Ko sanja da izgovara El-Hamdu lillah, dobit će snagu […]

Zlatar

Zlatar u snu simbolizira lažova, prevaranta i obmanjivača. To je zla osoba od koje nema koristi. Nekada, međutim, može označavati znanje, uputu, radost, ženidbu i dobre ljude.

Zlato

Zlato

Simbolizira neku brigu ili nešto što je nepoželjno, kao što je bolest i gubljenje kapitala. Ko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata, dobit će neko nasljedstvo. Ko sanja da je dobio zlatnu polugu, izgubit će imetak, zapast će u brigu ili će ga vlast kazniti, srazmjerno količini zlata koju sanja. Ko sanja […]

Zmaj

Simbolizira nepravednog vladara ili razbuktalu vatru. San da je neko postao zmaj – zadobit će vlast; konzumiranje mesa zmaja – dobit će imetak od vladara. Zmaj sa više glava – neprijateljska zloba. Ako je osoba bolesna, onda topredstavlja smrt.

Zmija

Zmija

Simbolizira neprijatelje, nevjernike, novatore u vjeri, bludnike i ženu. Ulazak zmije u kuću – neprijatelj će mu napraviti spletku; ulazak zmije u kuću i izlazak iz nje ne nanoseći zlo – neprijatelji u njegovoj porodici ili bližoj rodbini. Ubijanje zmije na svojoj postelji – smrt njegove žene. Udaranje zmije ili borba s njom – borba […]

Znanje

Simbolizira lijepo sjećanje i lijep ugled. Znanje o Uzvišenom Allahu i sunnetu simbolizira Allahovu milost, a znanje o sihiru, magiji i vračanju – novotarije i zabludu.

Znoj

Simbolizira ovosvjetski gubitak, za bolesnog ozdravljenje, ako ga očekuje, a ako ne, onda simbolizira smrt. Oblivenost znojem označava udovoljenje nekoj potrebi onoga koji sanja.

Zora

Simbolizira rađanje ili udavanje kćerki, svjetlo, Uputu, zikrullah ili učenje Kur’ana.

Zubi

Uglavnom, upućuju na završetak životnog vijeka. Pored toga, zubi u snu simboliziraju porodicu: gornji zubi – muške članove; donji – ženske članove; očnjaci – domaćina; desni sjekutić – oca; lijevi – amidžu; sjekutići do očnjaka – amidžiće; kutnjaci – dajdže i tetke; umnjaci – djedove i malu djecu; donji desni sjekutići – majku; lijevi – […]

Zubobolja

Ko sanja da ga boli neki zub, čut će nešto negativno od svoje bliže rodbine i to će mu pričiniti veću bol nego zubobolja koju je u snu osjetio.

Zujanje ose

Simbolizira prijetnje od strane niskog, neuglednog i uvrjedljivog čovjeka, kojih se snivač ne može osloboditi bez nekog griješnika.

Zvijezde

Simboliziraju najčasnije, najuglednije, najznanije i najbogatije ljude. Velike zvijezde simboliziraju velike ljude, male zvijezde djecu, a zvijezde koje služe za orijentaciju – ashabe Allahovog Poslanika s.a.v.s. Ako neko sanja da se pretvorio u zvijezdu, postići će veliki ugled i visok položaj. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu, da ih vidi na nebu ili […]

Zvono

Simbolizira derogirane knjige i vjere, pređašnje narode, sporove i neprijateljstva, putovanje i sretan povratak onih koji se očekuju. Kršćansko zvono simbolizira učenjaka koji se slijedi u bitnim stvarima, a može simbolizirati i ljude sklone dijalogu i dogovoru. Ako se zvono nalazi na nekoj životinji – onda to simbolizira osobu od koje se može očekivati dobro.