Slovo U

Utapanje

Simbolizira zaokupljenost dunjalukom i materijalnim sredstvima. Ko sanja da se utopio – on će ući u džehennemsku vatru ili će učiniti velike grijehe.

Utrnulost

Ko sanja da mu je utrnula ili se ukočila ruka, ili neki drugi organ njegovog tijela – to upućuje da će zatajiti funkcije koje taj organ tijela obavlja ili predstavlja.

Uzbrdica

Simbolizira tešku i kompliciranu ženu, ortaka u koga se ne može pouzdati, djelo koje će čovjeka osloboditi od opasnosti, kažnjavanje i odgajanje ili teškoće, nevolje i opasnosti.

Uzdisanje

Simbolizira nešto što će izazvati problem ili nevolju. Ako dijete u snu uzdiše – to upućuje na djelo iz koga će proisteći neka žalost.

Uže

Uže

Simbolizira neku sponu ili ugovor. Ako se sanja da je uže spušteno s neba, ono simbolizira Kur’an, vjeru i ono što je Uzvišeni Allah naredio. Hvatanje za uže, postupanje po istini ili druženje sa učenim čovjekom. Ako je osoba nemusliman – primit će islam. Dizanje užetom na nebo – umiranje postupajući po istini. A, ako […]

Uznemiravanje

Ako neko sanja da baca na put trnje, kamenje ili nešto drugo što ljudima smeta i što ih uznemirava, to simbolizira bestidan govor ili uznemiravanje drugih riječima i djelom