Slovo M

Mujezin

Simbolizira osobu koja poziva na dobro. Ako se sanja ezan, a to bude u mjesecima hadža – to, onda, simbolizira hadž, a ako nije u vrijeme hadža – onda može simbolizirati krađu. Ako žena uči ezan na munari džamije, pojavit će se velika novotarija u tom mjestu; ako uči ezan malo dijete, neznalice će doći […]

Munara

Munara

Simbolizira čovjeka koji okuplja ljude u dobru; munara glavne džamije simbolizira čovjeka koji poziva u Allahovu vjeru ili šefa pošte, a rušenje džamijske munare upućuje na smrt čovjeka koji sanja, na njegov zaborav i razjedinjenje njegovog džemata.

Munja

Simbolizira uputu nakon zablude, strah, prijetnju, upozorenje, obećanje, radost, naklonost i nadu. Ako neko sanja da on isključivo vidi munju, a drugi je ne vide i ne primjećuju, da vidi njenu svjetlost, da mu je munja zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću: ako je na putu – obustavit će putovanje; ako je […]

Musa a.s.

Simbolizira pobjedu nad silnikom ili afirmaciju istine nad neistinom. Ko sanja Musaov a.s., štap dostići će visok stupanj i pobijedit će svoje protivnike, a ako bude opsihiren Uzvišeni Allah će otkloniti sihir od njega.

Musafirhana

Simbolizira bogobojaznost, ustrajavanje u pokornosti, izvršavanje Allahovih naredbi, Poslanikovog s.a.v.s., sunneta i uzdržavanje od naslade i uživanja.

Muški spolni organ

Simbolizira imetak, ugled, dijete ili životni vijek. San da čovjek ima dva spolna organa upućuje na dobijanje, pored jednog, i drugog djeteta; san neprirodno velikog organa upućuje na brigu; otkinutost istog organa na smrt ili smrt njegovog djeteta, promjene na njemu – promjene kod djece i potomstva; slabost tog organa bolest njegovog djeteta ili skori […]

Muzdelifa

Ko sanja da se nalazi na Muzdelifi to simbolizira zadobijanje dobrog ugleda, zahvaljujući njegovoj angažiranosti u pokornosti svome Gospodaru, a također, označava i njegovo reguliranje duga i obaveza koje je imao.

Muzenje

Simbolizira lijepo druženje i stjecanje opskrbe. Ko sanja da muze kravu i pije njeno mlijeko obogatit će se, ako je bio siromašan; povećat će mu se bogatstvo, ako je već bio bogat, a ko sanja da muze kamilje mlijeko i da ga pije – oženit će se dobrom ženom, a ako već bude oženjen, rodit […]