Slovo M

Mekka

Mekka simbolizira imama ili onoga koji sanja, pa ako nešto fali ili ima viška u Mekki to se odnosi na imama ili onoga koji sanja. Ko se nastanio blizu Mekke – to upućuje na dug životni vijek, a ko sanja da je u Mekki sa umrlima – umrijet će kao šehid. Ulazak u Mekku je […]

Melek

Sanjanje meleka ukazuje na radosne vijesti i događanje lijepih preokreta u životu neke osobe, kao npr. postizanje ugleda, dobijanje snage, pobjede nakon poraza, ozdravljenje nakon bolesti, olakšanje nakon tegobe i sl. Meleki na ratištu – pobjeda nad neprijateljem; padanje ničice meleka pred onim koji sanja – postizanje ugleda i respekta kod ljudi; san da ga […]

Melek smrti

Ko sanja ovog meleka dugo će živjeti; ko ga sanja nasmijanog umrijet će kao šehid; ako ga sanja srditog – umrijet će bez pokajanja; ako se onaj koji sanja bori sa njim – umrijet će, a ako se melek smrti ne bori sa njim – onaj koji sanja će biti na samrti, ali će ozdraviti.

Menstruacija

Simbolizira bolest, nedostatak i krnjavost u vjeri, namazu i postu, teškoću, brigu ili razilaženje između supružnika. Sanjanje menstruacije kod žene – grijeh, ali ako se okupa od menstruacije – pokajanje i utjeha. Menstruacija kod žene koja je izgubila nadu da će je dobiti – rodit će se dijete; krvarenje i nakon menstruacije – zapadanje u […]

Mermer

Simbolizira veličinu, ugled, moć, imetak i lijepe žene. Ko vidi u snu nešto od mermera – obogatit će se nakon neimaštine, oženit će se, imat će uspješnu trgovinu, postići će neko znanje, ostvariti neki položaj i zadobiti dobru djecu. Ko sanja kabure od mermera – to upućuje na dobro stanje na Ahiretu i lijep ugled […]

Mesar

Simbolizira Meleka smrti, ako je osoba koju sanja nepoznata, a ako je poznata, onda simbolizira osobu koja dijeli imetak sirotinji i nasljednicima. Neki tvrde da mesar simbolizira i poteškoće u svim slučajevima, izuzev u dva: u pitanju duga, jer simbolizira njegovo vraćanje i u pitanju okova i zatvora, jer simbolizira oslobađanje iz okova i puštanje […]

Meso

Simbolizira nesreću, bolove i bolesti, a također, i opskrbu koja će brzo doći i jačanje i rasplamsavanje strasti i želja. Kupovanje mesa upućuje na nesreću; svježe meso – smrt; konzumiranje mesa – ogovaranje neke osobe; konzumiranje kuhanog mesa – povećanje imetka; goveđe meso – slabo napredovanje posla. Kuhano goveđe meso – lahka dobit; prženo goveđe […]

Metenje

Simbolizira dobro značenje za ljude koji rade prljave poslove; za bogate znači siromaštvo. Ko sanja da mete tuđu kuću – dobit će od vlasnika kuće materijalnu dobit.

Metla

Metla

Simbolizira poslugu, odagnavanje brige i rješavanje duga. Ko ima u kući bolesnika, a bude metlom meo kuću – bolesnik će umrijeti, a ako bude imao imetka – izgubit će ga. Ko sanja da mete zemlju i da skuplja smeće i prašinu ubrat će prihode sa poljoprivrednog dobra, ako ga bude imao, a ako ga ne […]

Mihrab

Simbolizira vođu ili imama. Klanjanje u mihrabu – radosna vijest; klanjanje u mihrabu nekog namaza čije vrijeme još nije nastupilo – nagovještaj dobra za nekog od njegovih potomaka; ispuštanje jedne, dvije ili tri kapi mokraće u mihrabu – rađanje onoliko čestitih sinova koliko se kapi ispustilo. Ako se sanja da mihrab nije okrenut prema Kibli, […]

Milost

Ko sanja da se smilovao nemoćnom i da je milostiv prema njemu to znači da mu je vjerovanje jako i ispravno; ko sanja da mu se Milostivi Allah smilovao to znači da mu je oprošteno; ko sanja da se na njega spušta Allahova milost bit će obasut blagodatima, a ko sanja da je milostiv i […]

Miš

Miš u snu simbolizira ženu griješnicu, Židovku ili kradljivca. Mnoštvo miševa ili igranje miševa po kući – povećanje nafake, a uklanjanje miševa iz kuće – smanjenje berićeta.

Mjerenje

Simbolizira odlazak na put. Ko sanja da pedljom mjeri svoju odjeću, zemlju ili konac to upućuje na odlazak na neki daleki put, a ako mjeri palcem to označava prelazak iz mahale u mahalu.

Mjesec

Simbolizira ministra, vrhovnog vladara, učenjaka, šerijatskog pravnika ili bilo koju osobu koja ljude upućuje na Pravi put, sina, muža, ženu, kćer ili putovanje. Određene promjene koje se zbivaju u snu na Mjesecu odnose se na osobe koje simboliziraju Mjesec. Ako neko sanja Mjesec pored sebe, u svom krilu ili u svojoj ruci – stupit će […]

Mladić

Simbolizira čovjekovog neprijatelja, snagu, pokretljivost, dominiranje neznanja, blagodat i zahvalu Uzvišenom Allahu.