Bala

Više svežnjeva trave ili sijena simboliziraju sakupljeni kapital, dok jedan svežanj simbolizira iskupljenje za prekršenu zakletvu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.