Bala

Više svežnjeva trave ili sijena simboliziraju sakupljeni kapital, dok jedan svežanj simbolizira iskupljenje za prekršenu zakletvu.