Azrail

Sanjati Azraila znači da će osoba dugo živjeti.

Međutim, ako sanjate nasmijanog Azraila onda to može značiti da ćete umrijeti kao šehid. Ako ga sanjate srditog – umrijet ćete bez pokajanja. Ako se onaj koji sanja bori sa njim – moguće je da će umrijeti, a ako se melek smrti ne bori sa njim – onaj koji sanja će biti na samrti, ali će ozdraviti.